Monitorul Oficial nr. 582/3.8.2015

Admin/ August 3, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
82. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea continutului-cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul
617. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Ministerul Sanatatii
. Actul PLANUL SECTORIAL al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

Ministerul Sanatatii
813. Ordin privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

Guvernul
621. Hotarire privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Share this Post