Monitorul Oficial nr. 584/1.8.2016

Admin/ August 1, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
521. Hotarire privind atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

Ministerul Afacerilor Interne
115. Instructiuni pentru modificarea anexei la Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care incadreaza ori urmeaza sa incadreze posturile de specialitate de la bordul navelor apartinand Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Transporturilor
599. Ordin privind delegarea catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana a competentelor de acordare a derogarilor prevazute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1122. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0262 Valea Iadei

Curtea Constitutionala
574. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Guvernul
509. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului, urmata de transmiterea acesteia din administrarea Directiei Judetene pentru Cultura Dolj in administrarea Bibliotecii Nationale a Romaniei

Guvernul
510. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea inchirierii bunurilor imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea unor institutii publice de cultura si pentru aprobarea inchirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Culturii

Guvernul
511. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane

Share this Post