Monitorul Oficial nr. 587/17.8.2012

Admin/ August 17, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
637. Ordin privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
50. Ordin privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei nationale pentru produse biocide

Ministerul Finantelor Publice
1077. Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

Ministerul Mediului si Padurilor
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei nationale pentru produse biocide

Ministerul Culturii si Patrimoniului National
2382. Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1180. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Ministerul Sanatatii
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei nationale pentru produse biocide

Ministerul Mediului si Padurilor
2492. Ordin privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Guvernul
772. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala CEPROHART – S.A. Braila

Share this Post