Monitorul Oficial nr. 587/2.8.2016

Admin/ August 2, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1045. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0068 Diosig

Curtea Constitutionala
350. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

Guvernul
533. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Harghita

Curtea Constitutionala
358. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (1) teza intai din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Curtea Constitutionala
357. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Ministerul Sanatatii
871. Ordin pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

Share this Post