Monitorul Oficial nr. 588/5.8.2015

Admin/ August 5, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
619. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Guvernul
598. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea si Clubul Sportiv Municipal ”Danubiu” Tulcea, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al judetului Tulcea

Inalta Curte de Casatie si Justitie
20. Decizie [R] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, in sensul de a se stabili daca au fost puse intr-o situatie de discriminare cadrele didactice, raportat la alte categorii socioprofesionale, si daca se poate considera ca prin dispozitiile Legii nr. 63/2011, cu modificarile ulterioare, au fost incalcate, din perspectiva discriminarii, dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 1 si art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in sensul lipsirii destinatarilor de dreptul la incasarea unui salariu nediminuat prin raportare la celelalte categorii de salariati bugetari

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
995. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 675/2011 privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in cadrul operatiunii 4.1.a) ”Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice” din axa prioritara 4 ”Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice” a Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE)

Ministerul Sanatatii
966. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti

Ministerul Apararii Nationale
M70. Ordin pentru completarea Metodologiei intocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apararii Nationale, pe timp de pace, aprobata prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.122/2014

Ministerul Sanatatii
965. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

Guvernul
623. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post