Monitorul Oficial nr. 589/6.8.2014

Admin/ August 6, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
646. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ICEM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
650. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj

Guvernul
. Regulament de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj

Autoritatea de Supraveghere Financiara
864. Decizie privind transferul integral al portofoliului de asigurari de viata de la Societatea EUREKO ASIGURARI – S.A. catre sucursala din Romania a Societatii AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie – S.A., Polonia, transferul activelor ramase de la activitatea de asigurari de viata la activitatea de asigurari generale si retragerea autorizatiei de functionare pentru asigurari de viata a Societatii EUREKO ASIGURARI – S.A.

Ministerul Sanatatii
912. Ordin pentru modificarea art. 13 din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 284/2007

Guvernul
617. Hotarire privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide

Guvernul
645. Hotarire pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud

Share this Post