Monitorul Oficial nr. 591/3.8.2016

Admin/ August 3, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
532. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie Judetean Neamt, ca urmare a reevaluarii

Guvernul
535. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna

Guvernul
539. Hotarire pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Guvernul
540. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

Guvernul
541. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
417. Ordin pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1446. Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la Societatea Metropolitan Life Asigurari – S.A., in calitate de cedent, catre societatile MetLife Europe Limited si MetLife Europe Insurance Limited, in calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbtie dintre Metropolitan Life Asigurari – S.A. si MetLife Europe Limited si retragerea autorizatiei de functionare Societatii Metropolitan Life Asigurari – S.A.

Share this Post