Monitorul Oficial nr. 594/23.9.2013

Wkro/ September 23, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
710. Hotarire privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
2112. Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
. Norma de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2360. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Specificatie tehnica privind produse pentru constructii. Caracteristici esentiale, niveluri si clase de performanta”, indicativ ST 051-2013

Presedintele Romaniei
759. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militara in grad de Cavaler

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2954. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
599. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013

Monitorul Oficial
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 579 din 11 septembrie 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 674/2013 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013

Ministerul Finantelor Publice
1346. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.