Monitorul Oficial nr. 595/8.8.2014

Admin/ August 8, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
341. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969

Guvernul
663. Hotarire privind modificarea unor acte normative

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1023. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Culturii
2526. Ordin privind aprobarea cuantumului remuneratiilor pentru cesiunea neexclusiva a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul national al cinematografiei, aflat in administrarea Centrului National al Cinematografiei

Ministerul Educatiei Nationale
3973. Ordin privind echivalarea nivelurilor de calificare obtinute prin sistemul national de invatamant si formarea profesionala a adultilor, anterior momentului intrarii in vigoare a Cadrului national al calificarilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul national al calificarilor

Ministerul Fondurilor Europene
756. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Finantelor Publice
993. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

Share this Post