Monitorul Oficial nr. 596/7.8.2015

Admin/ August 7, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1450. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii de Reparatii Locomotive ”C.F.R. – SCRL Brasov” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori ”C.F.R. – Calatori” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
880. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii de Reparatii Locomotive ”C.F.R. – SCRL Brasov” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori ”C.F.R. – Calatori” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1452. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje ”CFR IRLU” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ”C.F.R. Marfa” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
864. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje ”CFR IRLU” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ”C.F.R. Marfa” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1112. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii ”Electrificare CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
843. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii ”Electrificare CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Monitorul Oficial
. Rectificare a Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.964/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 29 iulie 2015

Camera Auditorilor Financiari din Romania
34. Hotarire privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 4 iunie 2015

Ministerul Transporturilor
818. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii de Reparatii Locomotive ”C.F.R. – SCRL Brasov” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori ”C.F.R. – Calatori” – S.A.

Ministerul Transporturilor
817. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje ”CFR IRLU” – S.A., filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ”C.F.R. Marfa” – S.A.

Ministerul Transporturilor
631. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii ”Electrificare CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Afacerilor Interne
90. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind functionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Apararii Nationale
. Norma privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare

Ministerul Apararii Nationale
M.69. Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare

Curtea Constitutionala
466. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza intai si teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
428. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) si art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Share this Post