Monitorul Oficial nr. 6/4.1.2013

Wkro/ January 4, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
851. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportat la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Curtea Constitutionala
952. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Curtea Constitutionala
958. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Curtea Constitutionala
990. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Guvernul
1289. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare in domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012

Guvernul
. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare in domeniul transportului

Ministerul Sanatatii
1425. Ordin pentru modificarea pozitiilor nr. 4 si 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2012, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

Ministerul Sanatatii
1426. Ordin privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

Institutul National de Statistica
1948. Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Institutul National de Statistica
. Norma de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Consiliul Superior al Magistraturii
1094. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.