Monitorul Oficial nr. 6/6.1.2015

Admin/ January 6, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
1130. Hotarire privind aprobarea Acordului de management financiar intre Romania, prin Serviciul Roman de Informatii, si Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina in domeniul apararii cibernetice

Curtea Constitutionala
654. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila

Consiliul Local al Muncipiului Petrosani
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
869. Ordin pentru modificarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 698/2010

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
868. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2395. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ pentru evaluarea in situ a rezistentei betonului din constructiile existente”, indicativ NP 137-2014

Guvernul
1182. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantarii acestuia

Curtea Constitutionala
620. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedura civila

Presedintele Romaniei
929. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Parlamentul
181. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Presedintele Romaniei
906. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Minamata cu privire la mercur, deschisa spre semnare si semnata de Romania la Kumamoto la 10 octombrie 2013

Guvernul
. Conventie de la Minamata privind mercurul

Parlamentul
176. Lege pentru ratificarea Conventiei Minamata cu privire la mercur, deschisa spre semnare si semnata de Romania la Kumamoto la 10 octombrie 2013

Share this Post