Monitorul Oficial nr. 601/10.8.2015

Admin/ August 10, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4621. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014

Curtea Constitutionala
452. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura penala

Ministerul Afacerilor Interne
86. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Curtea Constitutionala
415. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, ale anexelor nr. 2 si nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum si ale Legii nr. 63/2011 in ansamblu

Curtea Constitutionala
426. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 249 alin. (1), a sintagmei ”Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului” cuprinsa in art. 286 alin. (1)-(3), precum si ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Curtea Constitutionala
432. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) si (8) din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
444. Decizie [R] privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 549^1 din Codul de procedura penala

Share this Post