Monitorul Oficial nr. 604/27.9.2013

Wkro/ September 27, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
1100. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania

Guvernul
731. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului

Guvernul
732. Hotarire pentru modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporara, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Ministerul Sanatatii
1118. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2013

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
71. Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licentiat al pietei centralizate din sectorul gazelor naturale – Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale ”OPCOM” – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
2783. Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Autoritatea de Supraveghere Financiara
742. Decizie privind reluarea activitatii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA de catre Societatea ”Euroins Romania Asigurare Reasigurare” – S.A.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.