Monitorul Oficial nr. 607/11.8.2015

Admin/ August 11, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
511. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei ”si contestate in instanta pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi”, cuprinsa in art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Curtea Constitutionala
481. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Curtea Constitutionala
433. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Curtea Constitutionala
430. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedura penala

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1791. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, si a Listei specialistilor imputerniciti sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute la art. 83 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei speciale de identificare a acestora si a modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor in domeniul imbunatatirilor funciare

Ministerul Afacerilor Interne
89. Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.352/2006

Guvernul
632. Hotarire privind recunoasterea Asociatiei Romane de Franciza ca fiind de utilitate publica

Share this Post