Monitorul Oficial nr. 609/12.8.2015

Admin/ August 12, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4446. Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Curtea Constitutionala
393. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal in interpretarea data prin Decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala

Curtea Constitutionala
425. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
464. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (7) teza intai din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
478. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Curtea Constitutionala
480. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 4, 5 si 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Share this Post