Monitorul Oficial nr. 610/24.8.2012

Wkro/ August 24, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
785. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic ”Sahia Film” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

Curtea Constitutionala
708. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, in ansamblul sau, si, in mod special, ale art. 1 alin. (1) din aceeasi lege

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
373. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de ”proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, ”executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, ”proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, ”executie de depozit conform de deseuri”

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire definitiva la 21 mai 2012, in Cauza S.C. Bartolo Prod Com – S.R.L. si Botomei impotriva Romaniei

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
5103. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2012

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
4681. Ordin privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a X-a, invatamant profesional de 2 ani

Ministerul Mediului si Padurilor
3240. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de ”proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, ”executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, ”proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, ”executie de depozit conform de deseuri”

Primul-Ministru
451. Decizie pentru numirea domnului Catalin-Stefanita Zisu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Primul-Ministru
450. Decizie privind eliberarea domnului Adrian Gurau din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.