Monitorul Oficial nr. 612/2.10.2013

Wkro/ October 2, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
736. Hotarire privind recunoasterea Fundatiei Teatrale ”Neghinita” ca fiind de utilitate publica

Presedintele Romaniei
782. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Senatul
53. Hotarire cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Pregatirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea in continuare a desfasurarii eficiente si democratice a alegerilor – COM (2013) 126 final

Guvernul
733. Hotarire pentru aprobarea listei cuprinzand doua obiective de investitii din cadrul Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A., in calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

Guvernul
734. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei Nationale, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Primul-Ministru
414. Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborarii si implementarii Planului anual de lucru al Guvernului

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2914. Ordin privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, servicii descentralizate si deconcentrate, in perioada 2013-2016

Autoritatea de Supraveghere Financiara
764. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ministerul Educatiei Nationale
5142. Ordin privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 5-a

Ministerul Afacerilor Interne
99. Ordin privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, servicii descentralizate si deconcentrate, in perioada 2013-2016

Parlamentul
259. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.