Monitorul Oficial nr. 616/21.8.2014

Admin/ August 21, 2014/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
2498. Ordin privind aprobarea numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, componentei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfasurare a concursului si a modalitatilor pentru plata taxei de participare la concursul national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2014

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2447. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2446. Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1293. Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Ministerul Finantelor Publice
1015. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Guvernul
13. Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Share this Post