Monitorul Oficial nr. 621/14.8.2015

Admin/ August 14, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
502. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale

Ministerul Culturii
2579. Ordin privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a corpurilor C1, C2, C3, C4-partial, componente ale obiectivului monument istoric ”Casa” situat in str. Matei Basarab nr. 59, sectorul 3, Bucuresti, avand cod LMI B-II-m-B-18088

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4456. Ordin privind aprobarea Cadrului general de organizare si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
135. Ordin pentru modificarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerarii membrilor Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 139/2014

Curtea Constitutionala
451. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Curtea Constitutionala
494. Decizie [R] privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Ministerul Finantelor Publice
945. Ordin privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015

Share this Post