Monitorul Oficial nr. 624/8.10.2013

Wkro/ October 8, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
743. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
740. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Economiei in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Guvernul
755. Hotarire privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publica a statului, situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine
428. Ordin privind introducerea unor restrictii de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8+988, judetul Constanta

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
3055. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2013

Guvernul
754. Hotarire privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publica a statului, situat in municipiul Braila, judetul Braila, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Braila in administrarea Consiliului Judetean Braila

Guvernul
742. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Romana, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.