Monitorul Oficial nr. 625/16.8.2016

Admin/ August 16, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
376. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Ministerul Sanatatii
931. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2015

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
978. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1157. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Muntii Maramuresului, ale sitului de importanta comunitara ROSCI0124 Muntii Maramuresului, ale ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0131 Muntii Maramuresului si ale ariilor naturale protejate de interes national suprapuse

Share this Post