Monitorul Oficial nr. 628/16.8.2016

Admin/ August 16, 2016/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
275. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

Primul-Ministru
276. Decizie pentru numirea domnului Marius-Ionut Ungureanu in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii
944. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1245. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0103 Valea Alceului

Guvernul
. Acord de cooperare intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Georgia

Guvernul
15. Ordonanta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

Guvernul
568. Hotarire privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Brasov, Braila, Dolj si Timis, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
571. Hotarire pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
645. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Guvernul
572. Hotarire pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi

Share this Post