Monitorul Oficial nr. 630/17.8.2016

Admin/ August 17, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
967. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Ungheni, judetul Arges

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
968. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Ortisoara, judetul Timis

Curtea Constitutionala
300. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1), (4) si (6) si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

Curtea Constitutionala
302. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) teza intai din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Camera Auditorilor Financiari din Romania
49. Hotarire privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana

Guvernul
575. Hotarire pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1177. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0214 Raul Tur, ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0068 Lunca Inferioara a Turului, ariei naturale protejate de interes national VII.10 Raul Tur si rezervatiei naturale de interes judetean Noroieni

Guvernul
574. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Anghel Saligny” al Judetului Vrancea in domeniul public al comunei Vanatori si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
966. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Frasinet, judetul Teleorman

Share this Post