Monitorul Oficial nr. 633/14.10.2013

Wkro/ October 14, 2013/ Monitorul Oficial

Parlamentul
264. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Presedintele Romaniei
806. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Parlamentul
265. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Presedintele Romaniei
807. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Guvernul
765. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publica

Guvernul
766. Hotarire privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviatie

Guvernul
769. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale, precum si pentru acreditarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice si a laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in anul 2013

Guvernul
771. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, a unei parti dintr-un imobil trecut in domeniul public al statului

Guvernul
787. Hotarire privind alocarea temporara, pentru lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Guvernul
772. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Valcea, aflata in subordinea Ministerului Afacerilor interne

Guvernul
775. Hotarire privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Ilfov pentru realizarea proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Ilfov”

Guvernul
776. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

Guvernul
779. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

Ministerul Apararii Nationale
M.98. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.83/2003 pentru aprobarea ”L-7, Instructiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la si de la locul de munca cu automobile din inzestrarea unitatilor militare, precum si a valorii unei ore de functionare”

Ministerul Transporturilor
1132. Ordin privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranta din 2011 pentru navele care transporta incarcaturi de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

Ministerul Educatiei Nationale
5200. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”postliceal”, domeniul ”sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale ”asistent medical de radiologie” si ”asistent medical de laborator” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Scoala Postliceala Sanitara ”Fundeni” din municipiul Bucuresti

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.