Monitorul Oficial nr. 637/7.9.2012

Wkro/ September 7, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Administratiei si Internelor
210. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 142/2010 privind conditiile si cerintele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unitatilor de productie a explozivilor de uz civil

Guvernul
899. Hotarire privind revocarea si numirea unui membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

Primul-Ministru
468. Decizie privind modificarea si completarea Deciziei primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietatilor

Primul-Ministru
469. Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 364/2012 privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Dragos Valentin, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
150. Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
. Regulament pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 1.043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 18 noiembrie 2010

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
2. Comunicat privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
6. Regulament pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
99. Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
10. Decizie privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2330. Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1303. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Ministerul Administratiei si Internelor
213. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.