Monitorul Oficial nr. 643/25.8.2015

Admin/ August 25, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
506. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ”Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Monitorul Oficial
. Rectificare la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2015 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a societatilor din domeniul asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 si 606 bis din 11 august 2015

Consiliul Local al Municipiului Husi
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Husi carora li s-au acordat subventii de la bugetul local, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2092. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 163/2015

Ministerul Sanatatii
996. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Ministerul Finantelor Publice
969. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

Ministerul Finantelor Publice
876. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ”Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Primul-Ministru
192. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat de catre doamna Mirela Popina

Guvernul
676. Hotarire privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzatoare transei a treia aferente anului 2016

Guvernul
643. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 723/2010

Guvernul
642. Hotarire privind infiintarea unui post de ofiter de legatura al Ministerului Apararii Nationale la Comandamentul Fortelor Statelor Unite ale Americii in Europa – USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania

Share this Post