Monitorul Oficial nr. 645/2.9.2014

Admin/ September 2, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
721. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj, precum si darea acestora in folosinta gratuita a Clubului Sportiv ”U-Mobitelco” Cluj-Napoca

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Ministerul Finantelor Publice
1104. Ordin privind organizarea si exercitarea controlului de tip preventiv prevazut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de catre structurile descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice

Guvernul
741. Hotarire privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Guvernul
740. Hotarire privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui teren in suprafata totala de 2.451 mp, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de investitii de interes national ”Varianta de ocolire Craiova Sud”

Guvernul
739. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale ”Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
738. Hotarire privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Borca, judetul Neamt

Guvernul
735. Hotarire pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotararea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu

Guvernul
728. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in domeniul public al comunei Comlosu Mare si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post