Monitorul Oficial nr. 647/2.9.2014

Admin/ September 2, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
717. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate si autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, si a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

Guvernul
670. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei parti din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Senatului Romaniei in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru transmiterea unei parti din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in administrarea Ministerului Justitiei

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1649. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport SMART – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
1087. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport SMART – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Colegiul Psihologilor din Romania
8. Dispozitie pentru aprobarea conditiilor minime generale privind formarea profesionala in specialitatile psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

Secretariatul General al Guvernului
454. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport SMART – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Share this Post