Monitorul Oficial nr. 65/28.1.2016

Admin/ January 28, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
19. Hotarire privind transmiterea unei parti din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei in patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene

Ministerul Finantelor Publice
111. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului ”Prima casa” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casa”

Presedintele Romaniei
229. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
230. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Senatul
1. Decizie privind convocarea Senatului in sesiune ordinara

Presedintele Romaniei
231. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
232. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
233. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Guvernul
6. Ordonanta pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

Guvernul
17. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil in administrarea Curtii de Conturi si pentru inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post