Monitorul Oficial nr. 651/25.8.2016

Admin/ August 25, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala Antidoping
212. Ordin privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping

Ministerul Transporturilor
607. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Intretinere Mecanizata a Caii Ferate” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
949. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

Ministerul Afacerilor Externe
1127. Ordin privind acordarea burselor ”Eugen Ionescu” in anul universitar 2016-2017

Ministerul Finantelor Publice
1943. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Intretinere Mecanizata a Caii Ferate” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1312. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Intretinere Mecanizata a Caii Ferate” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4743. Ordin privind acordarea burselor ”Eugen Ionescu” in anul universitar 2016-2017

Share this Post