Monitorul Oficial nr. 66/29.1.2016

Admin/ January 29, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
702. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (2) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Guvernul
5. Ordonanta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Guvernul
7. Ordonanta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Guvernul
8. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Guvernul
9. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
2. Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 101/2015

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 2.201/2015 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 24 august 2015

Share this Post