Monitorul Oficial nr. 670/25.9.2012

Wkro/ September 25, 2012/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
610. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010

Biroul Electoral Central
2H. Hotarire privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
154. Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) drept colector al remuneratiilor datorate producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
152. Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
149. Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti – ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

Ministerul Sanatatii
894. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010

Ministerul Administratiei si Internelor
228. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 138/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii in Ministerul Administratiei si Internelor, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Ministerul Apararii Nationale
M.109. Ordin pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Instructiunile privind activitatea de informare si relatii publice in Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.12/2009

Ministerul Apararii Nationale
M.104. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale
M.103. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale
M.101. Ordin privind organizarea si desfasurarea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a activitatilor de solutionare a petitiilor si de primire in audienta

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.