Monitorul Oficial nr. 670/12.9.2014

Admin/ September 12, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
1199. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational asistenta tehnica

Guvernul
767. Hotarire privind preluarea si darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judetean, situat in judetul Covasna, trecut in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

Guvernul
776. Hotarire privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, si trecerea unor constructii din cadrul acestui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

Guvernul
777. Hotarire privind rechemarea unui consul general

Ministerul Fondurilor Europene
901. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational asistenta tehnica

Ministerul Sanatatii
1041. Ordin privind raportarea de catre managerii spitalelor, intr-o aplicatie informatica, a informatiilor referitoare la infrastructura si dotari/echipamente din cadrul spitalelor publice

Ministerul Finantelor Publice
1191. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

Ministerul Transporturilor
1311. Ordin privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave civile

Ministerul Justitiei
1993/C. Ordin privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate

Ministerul Justitiei
. Metodologie privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul structurilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate

Share this Post