Monitorul Oficial nr. 672/31.8.2016

Admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
597. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confectiilor si al creatiei de moda, semnat la New Delhi la 23 aprilie 2013

Ministerul Economiei
. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confectiilor si al creatiei de moda

Guvernul
604. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Ministerul Transporturilor
743. Ordin privind masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor operationale privind serviciile si procedurile din navigatia aeriana si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.035/2011 si a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 si (UE) nr. 255/2010

Guvernul
. Regulament de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Presedintele Romaniei
787. Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Invatamant

Guvernul
27. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

Guvernul
596. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Salaj, precum si al municipiului Zalau, oraselor si comunelor din judetul Salaj

Share this Post