Monitorul Oficial nr. 674/15.9.2014

Admin/ September 15, 2014/ Monitorul Oficial

Consiliul National al Audiovizualului
528. Decizie privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Ministerul Educatiei Nationale
4420. Ordin pentru modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 2 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.888/2013

Guvernul
. Program de schimburi in domeniile culturii, artei, stiintei si educatiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran

Ministerul Afacerilor Externe
1740. Ordin privind publicarea Programului de schimburi in domeniile culturii, artei, stiintei si educatiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1401. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal si pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1398. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinta si a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, in anul 2014

Ministerul Sanatatii
1072. Ordin privind repartizarea ambulantelor achizitionate de Ministerul Sanatatii pentru serviciile judetene de ambulanta

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
207. Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare in vederea acreditarii in primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitara cu paturi

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
206. Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Ministerul Apararii Nationale
M.101. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale

Camera Deputatilor
13. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Share this Post