Monitorul Oficial nr. 675/4.9.2015

Admin/ September 4, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
480. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 13 august 2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5057. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

Ministerul Sanatatii
1002. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
. Norme Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
734. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
1. Instructiuni emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Guvernul
709. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
7. Decizie privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

Institutul National de Statistica
1003. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Institutul National de Statistica
. Norme Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Ministerul Finantelor Publice
1003. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
. Norme Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Share this Post