Monitorul Oficial nr. 692/13.11.2013

Admin/ November 13, 2013/ Monitorul Oficial

Banca Nationala a Romaniei
15. Hotarire privind radierea Societatii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN – S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare

Guvernul
853. Hotarire privind aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) prin scrisorile semnate la Bucuresti la 31 ianuarie 2013 si la Bruxelles la 5 august 2013

Guvernul
857. Hotarire privind organizarea si functionarea Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni

Guvernul
858. Hotarire privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita si Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

Guvernul
863. Hotarire privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Ministerul Apararii Nationale
M.110. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea ”I.M. – 3/19, Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara”

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2176. Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Institutul National de Statistica
931. Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Colegiul Psihologilor din Romania
6. Dispozitie privind inregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania

Share this Post