Monitorul Oficial nr. 697/15.9.2015

Admin/ September 15, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
66. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetica – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – O strategie-cadru pentru o uniune energetica rezilienta cu o politica prospectiva in domeniul schimbarilor climatice COM (2015) 80

Camera Deputatilor
69. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana si Eurogrup – Semestrul european 2015: Evaluarea provocarilor in materie de crestere, prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice si rezultatele bilanturilor aprofundate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 – COM (2015) 85, impreuna cu Raportul de tara al Romaniei pentru 2015, inclusiv un bilant aprofundat privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42

Guvernul
37. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991

Guvernul
742. Hotarire privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare

Guvernul
749. Hotarire pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5081. Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul anexei la Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 512/2015 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 101/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 4 septembrie 2015

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Capitan si altii impotriva Romaniei

Share this Post