Monitorul Oficial nr. 700/8.9.2016

Admin/ September 8, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
525. Hotarire pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea functiei publice 2016-2020

Camera Auditorilor Financiari din Romania
60. Hotarire pentru revocarea actelor de inspectie intocmite de catre Departamentul de monitorizare, control si competenta profesionala la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT – S.R.L. in anul 2016 si refacerea inspectiei periodice pentru revizuirea calitatii activitatii de audit financiar

Ministerul Transporturilor
1088. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

Ministerul Sanatatii
1028. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 255/2014

Ministerul Transporturilor
762. Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera, inspectiei de siguranta rutiera, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranta rutiera pentru activitatile prestate, precum si destinatia sumelor provenite din incasarea acestora

Ministerul Transporturilor
703. Ordin pentru publicarea acceptarii rectificarilor aduse Rezolutiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizatiei Maritime Internationale din 21 iunie 2016

Senatul
5. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in ziua de 8 septembrie 2016

Ministerul Afacerilor Interne
138. Ordin privind organizarea si executarea controalelor in Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4938. Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat ”Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala” in cadrul scolii doctorale organizate in Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati

Share this Post