Monitorul Oficial nr. 703/18.9.2015

Admin/ September 18, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
751. Hotarire pentru aprobarea Actului aditional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrele XIII Pelican si XV Midia referitor exclusiv la Suprafata Contractuala de Apa Adanca Midia

Guvernul
744. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

Guvernul
738. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Siret, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Presedintele Romaniei
727. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Republica Albania in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015

Presedintele Romaniei
726. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptata la Bruxelles la 26 mai 2014

Camera Auditorilor Financiari din Romania
51. Hotarire privind modalitatea de adoptare a hotararilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin
MEPC.248(66). Rezolutie Amendamente la anexa Protocolului din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerintele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate)

Ministerul Transporturilor
1017. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerintele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014

Guvernul
752. Hotarire privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat in proprietatea publica a statului

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, de serviciu si oficiale

Guvernul
750. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, de serviciu si oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015

Share this Post