Monitorul Oficial nr. 704/15.10.2012

Wkro/ October 15, 2012/ Monitorul Oficial

Parlamentul
167. Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
63. Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului

Curtea Constitutionala
785. Decizie [R] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilitati la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, in scopul privatizarii Societatii Comerciale ”Petromidia” – S.A. Constanta

Presedintele Romaniei
630. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
2. Act Aditional de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
70. Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 15/2012 privind componenta Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Consiliul Superior al Magistraturii
819. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
1751. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
1655. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
1026. Ordin pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
. Norma sanitara veterinara care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.