Monitorul Oficial nr. 713/30.9.2014

Admin/ September 30, 2014/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
91. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ – S.A.

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competentei teritoriale, numarului si arondarii birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 si 632 bis din 29 august 2014

Consiliul Concurentei
354. Ordin privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

Guvernul
810. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
90. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
87. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2014

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1730. Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013

Guvernul
823. Hotarire privind prorogarea termenului de intrare in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Parlamentul
40. Hotarire privind revocarea domnului Moldoveanu Corneliu din functia de vicepresedinte – membru executiv – sectorul asigurarilor-reasigurarilor al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

Parlamentul
39. Hotarire privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Share this Post