Monitorul Oficial nr. 714/15.9.2016

Admin/ September 15, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
905. Ordin privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru cererile depuse de beneficiarii masurii 215 ”Plati privind bunastarea animalelor – pachetul a) – porcine si pachetul b) – pasari” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 in conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii

Curtea Constitutionala
478. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 din Codul de procedura civila, in redactarea anterioara modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe

Guvernul
646. Hotarire privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Vrancea, Constanta, Brasov, Dambovita, Galati, Alba, Giurgiu, Covasna, Braila si municipiul Bucuresti

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
335. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insigna, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si chitantier

Curtea Constitutionala
410. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedura civila

Share this Post