Monitorul Oficial nr. 719/23.10.2012

Wkro/ October 23, 2012/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
420. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

Ministerul Apararii Nationale
M.121. Ordin pentru completarea si abrogarea unor ordine ale ministrului apararii nationale privind delegarea catre secretarii de stat a competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale

Guvernul
1007. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Curtea Constitutionala
803. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Curtea Constitutionala
764. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Curtea Constitutionala
762. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul
3. Hotarire privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

Parlamentul
43. Hotarire privind numirea unui membru cu functia de presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Parlamentul
42. Hotarire privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu nominalizarea functiilor

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul anexei la Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizarii delimitarii colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 si 135 bis din 27 februarie 2012

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.