Monitorul Oficial nr. 721/25.9.2015

Admin/ September 25, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.080/2015 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decretul nr. 1.029/2013 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, in retragere, unui colonel in retragere din Ministerul Apararii Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 29 noiembrie 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
819. Ordin pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 268/2013

Ministerul Sanatatii
1170. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut

Ministerul Sanatatii
1087. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.843/2008 privind unele masuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finantarea sanatatii din contributiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ministerul Afacerilor Interne
119. Ordin privind stabilirea conditiilor de functionare a Cursului Superior International in cadrul Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri ”Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Romane

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
103. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor

Guvernul
754. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Guvernul
753. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Share this Post