Monitorul Oficial nr. 733/30.10.2012

Wkro/ October 30, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1560. Ordin privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful de navigatie aeriana terminala

Ministerul Finantelor Publice
1331. Ordin privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara

Guvernul
1053. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Guvernul
1048. Hotarire privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Guvernul
1047. Hotarire privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” a unor imobile retrocedate, in conditiile legii

Guvernul
1043. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

Guvernul
1038. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative

Guvernul
1036. Hotarire pentru aprobarea limitelor admise pentru depasirea alocarilor publice in euro aprobate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

Senatul
42. Hotarire cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulata ”Cunoasterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului marii la prognoza oceanografica” – COM (2012) 473 final

Senatul
41. Hotarire cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispozitiilor privind calendarul licitatiilor de cote de emisie de gaze cu efect de sera – COM (2012) 416 final

Senatul
40. Hotarire privind constatarea incetarii unui mandat de senator

Senatul
39. Hotarire privind bugetul Senatului pe anul 2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.