Monitorul Oficial nr. 737/1.10.2015

Admin/ October 1, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
797. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Gheorghe Marian Sorin

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
943. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Curtea Constitutionala
514. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedura penala

Ministerul Sanatatii
1211. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Guvernul
799. Hotarire privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
776. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale

Share this Post