Monitorul Oficial nr. 739/2.10.2015

Admin/ October 2, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
798. Hotarire privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Politiei Romane

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5287. Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.802/2014

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5286. Ordin privind aprobarea Planului de invatamant pentru programul de pregatire psihopedagogica si metodica si a normelor metodologice de organizare si desfasurare a programului de pregatire psihopedagogica si metodica a maistrilor instructori absolventi de scoli postliceale/colegii din invatamantul tertiar nonuniversitar/scoli de maistri in domeniu si a antrenorilor absolventi de liceu urmat de o scoala de antrenori, scoli postliceale ori colegii de invatamant tertiar nonuniversitar de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva, in vederea certificarii pentru profesia didactica

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5269. Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5086. Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2015-2016

Guvernul
804. Hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Institutul Regional de Oncologie Timisoara”

Guvernul
803. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare celei de-a treia transe aferente anului 2016

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
149. Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2015-2016

Share this Post