Monitorul Oficial nr. 741/5.10.2015

Admin/ October 5, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
125. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014

Ministerul Apararii Nationale
M.97. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militare active indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

Ministerul Afacerilor Interne
115. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind planificarea si evidenta activitatilor productive din unitatile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 657/2008

Ministerul Afacerilor Interne
124. Ordin privind stabilirea procedurilor de selectie in vederea trimiterii in misiune a personalului Jandarmeriei Romane la Comandamentul permanent al Fortei de Jandarmerie Europeana, a celor specifice gestionarii raporturilor de serviciu si alte aspecte organizatorice

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5114. Ordin privind aprobarea componentei grupului de elaborare a planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar si a componentei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5087. Ordin privind modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.433/2014

Share this Post